JFK on Jesuit conspiracy right before Jesuits killed him – JFK o zavjeri Jezuita koji su ga ubili

More videos
3.22K
Views
Spread The Truth

More:

JFK obviously warns you about Jesuits, because religion is the only vehicle for so many people to be conscripted over generations to do so much evil while thinking it was the right thing to do. Coming from a catholic family of spies and diplomats, no one knew better than him and his brother what the real nature of things was, and that the Romans are the true TPTB — now as ever. Neither ideology nor money could gather or buy such a vast and diverse group of people, and keep them silent over centuries because money is self-consuming so there would be many individuals and groups unsatisfied with their payout, who would often and en mass end up talking publicly about the whole thing. Jesuits killed him and his brother as they were going to step on that snake’s head, by which they would have advanced human civilization over night for 500 years, which is how long Jesuit scum exist. That there could be an organization of semi-educated morons (aka priests) that declared itself all-knowing, is plain appalling and makes that organization the most anti-human imaginable. – JFK očito upozorava na militantni crkveni red Jezuita (Isusovaca), jer je religija jedino vozilo pomoću kog toliko ljudi može biti regrutovano kroz generacije da nanese toliko zla, misleći da to što rade je ispravno. Porijeklom iz katoličke porodice špijjuna i diplomata, niko nije mogao znati bolje od njega i njegovog brata koja je prava priroda uređenja odnosa u svijetu, i da su Rimljani (crkva) istinski manipulatori čovječanstva iza scene. Ni ideologija niti novac ne mogu (o)kupiti tako raznoliku i ogromnu grupu ljudi, pa ih još natjerati da šute svih ovih vijekova, jer novac je samopotrošna roba i među regrutovanima bi bilo mnogo pojedinaca i grupa nezadovoljnih svojim “dijelom kolača”, koji bi često i masovno javno otkrivali cijeli projekat. Jezuiti su njega i njegovog brata ubili u trenutku kad su se spremali stati toj zmiji na glavu, čime bi preko noći čovječanstvu donijeli civilizacijski napredak od 500 godina – koliko dugo i jezuitski ološ postoji. Spoznaja da postoji organizacija poluobrazovanih morona (poznatih kao svećenici) koja je sama sebe proglasila vodiljom čovječanstva – dakle po definiciji riječ je o najnečovječnijem manipulatorskom udruženju zamislivom – u svakom normalnom čovjeku izaziva gađenje i prezir.